اضافه کردن محدودیت شخصی سازی شده روی باکت ها

توی استوریج،بشه تعیین کرد که باکت تا چه حد پر بشه.
اگر من پلن اپیه باشم یعنی 5 گیگ، می‌خواهم روی 5 بمونه و هزینه ثبت نشه به هیچ وجه
اگر با پنل شما جلو برویم که به مشکلاتی مثل عدم پشتیبانی از فولدر یا سخت بودن دسترسی برخورد می‌کنیم. اگر هم با برنامه باشه، مقدار استفاده شده مشخص نمیشه
پس اگر پنل امکان داشته باشه که برای باکت سقف تعیین بشه، مقدار آپلود محدود میشه و می‌فهمیم که حجم پر شده