مشکل در میرورهای اوبونتو آروان

سلام و خسته نباشید.
یه ابرک اوبونتو 20.04 روی شهریار ساختم و حین آپدیت apt به مشکل زیر خوردم. به نظر میرسه ریپوزیتوری apt آروان مشکل داره. ممنون میشم رسیدگی کنین. چنتا دیگه از دوستان هم همین مشکل رو داشتن. البته با جاییگزین کردن میرور های آروان با یه میرور دیگه مشکلم حل شد. لاگ ارور:

Ign:24 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 Packages
Ign:25 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata                                                     
Get:26 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/restricted amd64 Packages [799 kB]                                                
Get:27 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [504 B]                                              
Ign:28 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages                                                      
Ign:29 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata                                                   
Get:30 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/multiverse amd64 Packages [20.7 kB]                                                
Get:31 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [500 B]                                              
Get:24 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 Packages [1310 kB]                                                   
Err:24 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 Packages                                                        
 File has unexpected size (1317484 != 1309816). Mirror sync in progress? [IP: 185.143.234.120 80]
 Hashes of expected file:
  - Filesize:1309816 [weak]
  - SHA256:34d031324d1d88059d3e67779e0dc2f5b09b5224abac19c9fb72651a930f1336
  - SHA1:239cdc860659014ae2e10fd39998b18c43922744 [weak]
  - MD5Sum:0132273b2eb3db45cfe64e2b9d4bc6ca [weak]
 Release file created at: Thu, 10 Mar 2022 03:22:14 +0000
Get:25 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata [9732 B]                                                
Err:25 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/main amd64 c-n-f Metadata                                                     
 
Get:28 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages [681 kB]                                                 
Err:28 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages                                                      
 
Get:29 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata [13.2 kB]                                              
Err:29 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security/universe amd64 c-n-f Metadata                                                   
 
Fetched 14.8 MB in 9s (1600 kB/s)                                                                              
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-security/main/binary-amd64/Packages.xz File has unexpected size (1317484 != 1309816). Mirror sync in progress? [IP: 185.143.234.120 80]
  Hashes of expected file:
  - Filesize:1309816 [weak]
  - SHA256:34d031324d1d88059d3e67779e0dc2f5b09b5224abac19c9fb72651a930f1336
  - SHA1:239cdc860659014ae2e10fd39998b18c43922744 [weak]
  - MD5Sum:0132273b2eb3db45cfe64e2b9d4bc6ca [weak]
  Release file created at: Thu, 10 Mar 2022 03:22:14 +0000
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-security/main/cnf/Commands-amd64.xz 
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-security/universe/binary-amd64/Packages.xz 
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-security/universe/cnf/Commands-amd64.xz 
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
1 پسندیده

سلام،
ممنون از بازخورد خوب تون.
بله این مشکل روی شهریار وجود داره، بعد رفع مشکل مجدد همینجا اطلاع رسانی میکنم.
با تشکر

سلام این مشکل در هرمان هم وجود داره.

root@ubuntu-g1-small1-su-1:/home/ubuntu# apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:5 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal InRelease   
Get:6 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Hit:7 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-security InRelease
Ign:8 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages
Get:9 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/main amd64 c-n-f Metadata [14.9 kB]
Get:10 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/restricted amd64 Packages [917 kB]
Get:11 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [528 B]
Get:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
Get:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
Get:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
Ign:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
Get:8 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [1712 kB]
Err:8 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages
 File has unexpected size (1712728 != 1712048). Mirror sync in progress? [IP: 185.143.234.120 80]
 Hashes of expected file:
  - Filesize:1712048 [weak]
  - SHA256:5e8e7e37d9064d1618fa71a52dc6ccb4f83467e2cc3e8b53d6c5f4d553362c64
  - SHA1:f52d280ad1302db78a0ac986e70184bfa42e7cd0 [weak]
  - MD5Sum:c195c9e6e27d05fa477b6bb24a0f05f7 [weak]
 Release file created at: Sat, 16 Apr 2022 13:52:52 +0000
Get:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [918 kB]
Err:12 http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages   
 
Fetched 918 kB in 13s (69.3 kB/s)                          
Reading package lists... Done
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-updates/main/binary-amd64/Packages.xz File has unexpected size (1712728 != 1712048). Mirror sync in progress? [IP: 185.143.234.120 80]
  Hashes of expected file:
  - Filesize:1712048 [weak]
  - SHA256:5e8e7e37d9064d1618fa71a52dc6ccb4f83467e2cc3e8b53d6c5f4d553362c64
  - SHA1:f52d280ad1302db78a0ac986e70184bfa42e7cd0 [weak]
  - MD5Sum:c195c9e6e27d05fa477b6bb24a0f05f7 [weak]
  Release file created at: Sat, 16 Apr 2022 13:52:52 +0000
E: Failed to fetch http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu/dists/focal-updates/universe/binary-amd64/Packages.xz 
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
1 پسندیده

سلام
این مورد روی شهریار برطرف شده، روی هرمان هم در دست بررسی هست.

با تشکر از بازخورد شما