پیشنهاد امکانات جدید برای پلیر ابر آروان

به تازگی نسخه جدید Player ابر آروان معرفی شد که دارای ویژگی های جالب توجهی است.
اگر امکان وجود یک مربع پیش نمایش کوچک از ویدیو در هنگام درگ کردن Player Bar وجود داشت (مانند تصویر ضمیمه) میتوانست گزینه کاربر پسندی باشد…

1 پسندیده

ویژگی خوبیه
@Arvan
@Samsam