حطا در بالا آمدن پنل

یه جند روزی است این پنل خطا می دهد و بالا نمی آید
این خطاهایی است که در کنسول نمایش داده می شود.
Uncaught SyntaxError: Unexpected token ‘&’
c5cc896.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ‘<’
app-1c0425dd236242eda31a.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ‘<’
app-d8f6a5b66200c12fe904.js:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected token ‘<’

سلام به تازگی کد های js سایتتو ویرایش نکردی؟ اخطاری که داده بخاطر خطا داخل کدهای js هست یه نگاه دوباره بهشون بنداز

خود پنل ابر آروان بالا نمی اومد
نمیدونم مشکل از چی بود، ولی درست شد