قوانین ثبت درخواست ویژگی جدید

اگر پیشنهاد اضافه شدن ویژگی و امکان جدیدی را به محصولات ابر آروان دارید، در این بخش آن‌ها را مطرح کنید.
به یاد داشته باشید که ویژگی درخواستی شما باید یک ویژگی جامع باشد و فقط مورد نیاز شخص یا شرکت شما نباشد.
بزرگی و کوچکی ویژگی پیشنهادی شما مهم نیست.
هرچه افراد بیش‌تری از درخواست اضافه شدن یک ویژگی حمایت کنند، احتمال قبول این درخواست از سوی تیم محصول بیش‌تر خواهد شد.
ثبت درخواست یک ویژگی جدید تضمینی برای اجرایی شدن آن نیست.
در نهایت تیم محصول با بررسی ویژگی‌های درخواست شده تصمیم به قبول و اجرای آن می‌گیرند.

1 پسندیده