مشکل Service Unavailable روی بعضی صفحات وب سایت

سلام مشکل فورس دارم در بعضی صفحات Service Unavailable دارم

1 پسندیده

سلام
این مورد بستگی داره که آیا خطا از سرور اصلی هست یا خیر! ابتدا به کمک مقاله زیر (برای تست) یکبار همون مسیر رو سعی کنید مستقیم از روی سرور اصلی باز کنید.

بررسی وب‌سایت روی سرور اصلی بدون خاموش کردن نماد ابر

1 پسندیده