روش ارسال فایل به صندوقچه بدون استفاده از کتابخانه aws با زبان php و با ستفاده از api و توکن

,

بنده میخوام بدون استفاده از هیچ کتابخانه ای و فقط توسط برنامه نویسی php یک فایلی که در هاست موجود است رو به صندوقچه بفرستم و مجدد بتونم اونو بخونم ، ایا کسی میتونه یه نمونه کد در این باره بزاره
هرچی جستجو کردم به نتیجه دلخواهم نرسیدم ولی میدونم که باید این شکلی باشه
$data = array(
‘file’ => new CURLFile($_FILES[‘file’][‘tmp_name’],$_FILES[‘file’][‘type’], $_FILES[‘file’][‘name’]),
‘destination’ => ‘destination path in which file will be uploaded’,
‘calling_method’ => ‘upload_file’,
‘file_name’ => ‘file name, you want to give when upload will completed’
);

Note :CURLFile class will work if you have PHP version >= 5

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, PATH_FOR_THAT_PHP_FILE_ON_STORAGE_SERVER_FILE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 86400); // 1 Day Timeout
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60000);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $_SERVER[‘HTTP_HOST’]);

$response = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {

$msg = FALSE;

} else {
$msg = $response;
}

curl_close($ch);
echo $msg;
لطفا کمک کنید

1 پسندیده

محصول فضای ابری API نداره و مبنای ارتباط اش S3 هست. ولی کتابخانه‌های S3 رو به روش pure هم میشه پیاده سازی کرد.
در مستندات AWS نحوه ی Request زدن با استفاده از pure توضیح داده شده.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/RESTObjectPOST.html

ممنون از پاسختون
منبع معرفی شده رو مطالعه کردم ولی نمیدونم کدوم مقادیر رو باید برای ارسال پست به سایت پر کنم

میشه لطفا این مقادیر رو برای این سایت آروان بگین چی باید باشه.
کدوم باید حتما باشه و کدوم اختیاریه

AWSAccessKeyId
acl
Cache-Control, Content-Type, Content-Disposition, Content-Encoding, Expires
file
key
policy
tagging
x-amz-storage-class
x-amz-meta-*
x-amz-security-token
x-amz-signature
x-amz-website-redirect-location

راهنمای استفاده از API محصول فضای ابری منتشر شده و میتونین از این راهنما استفاده کنین

1 پسندیده