امکان تعیین سطح دسترسی برای API Key

سلام
این امکان که بتونیم تعیین کنیم هر API Key به چه بخشی و با چه سطحی دسترسی داشته باشه خیلی مهم است به این شکل که بتونیم تعیین کنیم مثلا یک API Key بتونه فقط به بخش DNS و یک Domain خاص دسترسی داشته باشه.
این نقطه ضعف البته در مورد Object Storage هم وجود داره و ما نمیتونیم کنترل کنیم که چه صندوقچه هایی در دسترس کدام کاربران باشن.

سلام
متاسفانه API Key برای یک حساب کاربری ایجاد خواهد شد که تمامی سرویس‌ها را دربر خواهد داشت.

@Ehsan-Tadayon
احسان جان ویژگی خوبیه و واقعا نیازه در آبکجت :heart: