نوتیفیکیشن ها در پنل و حذف شون!

توی نوتیفیکیشن ها، امکان پاک کردنشون وجود نداره و باید تک تک خواند و گرنه هستن.
مثلا اگر یک زمانی 5 تیکت درست بشه، هر پاسخ از طرف آروان یک نوتیفیکیشن میشه و برای پایانش هم که یکی دیگه میاد و اگر فقط در یک پیام حل بشه مشکل، 10 نوتیفیکیشن میاد